ΘΕΜΑ : Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας  πληροφορεί τους κατοίκους, ότι λόγω  εργασιών καθαρισμού-συντήρησης των δεξαμενών και αποκατάστασης σε βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας   θα προχωρήσει σε διακοπή νερού, από την Τρίτη  24  Σεπτεμβρίου  2019  μέχρι την Τετάρτη  25  Σεπτεμβρίου  2019.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού που χρειάζονται.

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο, σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, ο χρόνος αποκατάστασης ενδέχεται να αυξηθεί.  Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι καταναλωτές να κάνουν κάθε δυνατή οικονομία στη χρήση του νερού.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο  απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία πιθανόν να προκληθεί για τους καταναλωτές  λόγω της αναφερόμενης διακοπής.