Συνέλευση των γαιοκτημόνων του Αρδευτικού Τμήματος «Περιστερώνα» 27/6/2019