ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

Περισσότερα :  PDF

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 και προσκαλέι τους ενδιαφερόμενους όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Όλες οι λεπτομέριες ακολουθούν στην πιο κάτω ανακοίνωση.

Σημαντική Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 2 Ιουλίου, 2021. Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας:

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/census-2021-employment_gr/census-2021-employment_cystat_gr?OpenForm