Προκήρυξη θέση καθαρίστριας Δημοτικού Σχολείου

Η Σχολική Εφορεία Περιστερώνας ζητά να προσλάβει για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Περιστερώνας καθαρίστρια.

Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την αίτησή τους σε  κλειστό φάκελο   ο  οποίος θα αναγράφει «Θέση Καθαρίστριας» όχι αργότερα από τις  28 Ιανουαρίου 2019 στη Σχολική Εφορεία Περιστερώνας, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2, 2731 Περιστερώνα (Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας).

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Εχεμύθεια
  • Ακεραιότητα Χαρακτήρα

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας για αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22821066 ώρες γραφείου ή στο 99650970.

Εκ της Σχολικής Εφορείας