Παραχώρηση υποτροφιών από το Casa College και Λύκειο ΚΑΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ξενοδοχειακής Σχολής του Casa College στη Λευκωσία, προσφέρει τέσσερεις (4) πλήρεις υποτροφίες σε όλα τα Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών (Ισότιμα και Αντίστοιχα Πανεπιστημιακού Επιπέδου – σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ).

Δύο (2) Σχέδια Υποτροφιών:

  1. *Τέσσερεις (4) πλήρεις υποτροφίες στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων, Πτυχίο 4 έτη.
  2. Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στα προγράμματα σπουδών του Casa College μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021 θα φοιτήσουν μόνο με το ποσό της Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • Απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής με κατεύθυνση στα ξενοδοχειακά/τουριστικά επαγγέλματα.
  • Απόφοιτοι Λυκείου με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 15/20 και άνω.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 ηλεκτρονικά στο [email protected] ή να παραδοθούν ιδιοχείρως στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών του κολεγίου, όπου μπορείτε να λάβετε και πληροφορίες για τα προγράμματα και τους όρους των υποτροφιών.

Αίτηση PDF

Επίσης προσφέρονται Πέντε (5) υποτροφίες  από το Λύκειο ΚΑΣΑ  που θα ανταποκρίνονται στο 60% των διδάκτρων (€2400 αντί €6000). Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις υποτροφίες του λυκείου ΚΑΣΑ πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/8/21 ηλεκτρονικά στο [email protected] ή να παραδοθούν ιδιοχείρως στο Γραφείο  εισδοχής μαθητών του λυκείου από όπου μπορείτε να λάβετε και τις πληροφορίες για τους όρους υποτροφιών.