ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Μ.Ε.Α ΜΟΡΦΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 19/8/2021