Η Σχολική Εφορεία Περιστερώνας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για πλήρωση μίας κενής θέσης Σχολικού/ής Βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Περιστερώνας. (μέχρι 26/1/2021)

Η Σχολική Εφορεία Περιστερώνας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για πλήρωση μίας κενής θέσης Σχολικού/ής Βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Περιστερώνας.

Ο/Η Σχολικός/ή Βοηθός θα εργάζεται για τέσσερεις (4) ώρες ημερησίως για περίοδο πέντε (5) μηνών. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε2 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Ο/Η Σχολικός/ή Βοηθός θα αμείβεται μόνο για τις ώρες που θα εργάζονται.

Οι ώρες εργασίας θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Περιστερώνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής μονάδας και χωρίς αυτό να ξεπερνά τις 4 ώρες ημερησίως.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 26/01/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Δήλωση Ενδιαφέροντος από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας ή από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας, στην ενότητα Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις (www.peristerona.eu/).

Σχολική Εφορεία Περιστερώνας.