Ενημερωτική συγκέντρωση για τους καρπούς της τομάτας 4/11/2020