Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το ΚΕΠΑ, στο Ακάκι.

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το ΚΕΠΑ, στο Ακάκι. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας https://www.e-gnosis.gov.cy/training ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22806197.