Δειγματοληψία νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών (10/7/2019)