Ανακοίνωση – Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς μέχρι 15/6/2020