ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ