Ανακοίνωση Τμήματος Γεωργίας για υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι σε μέσπιλα και φυλλοβόλα στις 13/4/23