Ανακοίνωση τμήματος δημοσίων έργων για εργασίες στις γέφυρες στον δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους