Ανακοίνωση – Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων γης τα οποία βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής των ορίων της κοινότητας, να προβούν σε καθαρισμό των άγριων χόρτων και σε απομάκρυνση οποιονδήποτε άλλων άχρηστων αντικειμένων μέχρι το Σάββατο  30 Μαΐου 2020.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου  θα προβεί  στον καθαρισμό των οικοπέδων και των τεμαχίων γης, που δε θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους. Οι ιδιοκτήτες θα χρεωθούν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο για τον καθαρισμό.

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμα­χίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρί­τους.
  2. Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύ­νονται, σε καμμιά όμως περίπτωση δε θα είναι μικρότερη από το ποσό των €50 ανά οικόπεδο.
  3. Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα  αντικείμενα σε ιδιω­τικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκο­πούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Κοινοτικό Συμβούλιο δε θα φέρει οποιαν­δήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.
  4. Όσοι διατηρούν περιφραγμένα οικόπεδα πρέπει να μεριμνήσουν να υπάρχει ανοικτή πρόσβαση σε περίπτωση καθαρισμού από το συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες γης. Τονίζεται ότι προσωπικές επιστολές ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Κοινοτικού  Συμβουλίου στο τηλέφωνο 22-821066 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή/και με τα ακόλουθα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου:

Χαρίτος Φυττής 99-081086
Γιάννος Ιωάννου 99-514576
Στέλιος Σταράτος 99-443416
Άννα Προδρόμου 99-593118
Γιώργος Καρανικόλα 99-024372
Κυριάκος Μιχαήλ 99-649558
Ελένη Γεωργίου 99-750781
Ανδρέας Παπαχριστοφόρου 99-614974

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτελέσμα στον τομέα της καθαριότητας και της ευπρέπειας της Κοινότητας μας.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας.