Ανακοινώσεις και Αιτήσεις Υπουργείου Γεωργίας για ζημιές από το Χαλάζι

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις και τα έντυπα αιτήσεων για τις ζημιές από το χαλάζι στις 31/3/2021.

Υπόψη ότι τα έντυπα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 22 Απριλίου 2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/Κερύνειας.