Πράσινo Σημείο

Τι είναι αυτά  «Πράσινα Σημεία»;
Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή δοκιμασμένη πρακτική ανακύκλωσης που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών.
Πρόκειται για περιφραγμένους και φυλασσόμενους χώρους, τους οποίους μπορούν να επισκέπτονται οι πολίτες και να τοποθετούν στερεά απόβλητα.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν κούπες για τοποθέτηση των πιο κάτω αποβλήτων:
*Υλικά συσκευασίας
*Κλαδέματα
*Υφάσματα
*Στρώματα
*Έπιπλα
*Παιχνίδια
*Ηλεκτρικές συσκευές
*Χρώματα
*Μπαταρίες
*Πλαστικά δοχεία
*Μεταλλικά αντικείμενα

Δηλαδή, οτιδήποτε δεν θα καταλήγει στις χωματερές του νησιού, θα τοποθετείται εκεί με αποτέλεσμα τα αντικείμενα στη συνέχεια να οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση.

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

© Copyright 2019 - Περιστερώνα / Designed & Developed by NETinfo Plc